Privacyverklaring

VitrumNet BV, gevestigd aan het Stationsplein 4J, 3331 LL Zwijndrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

VitrumNet BV
Stationsplein 4J
3331 LL  Zwijndrecht
Tel. 078 762 08 98
https://www.vitrumnet.nl
info@vitrumnet.nl

Functionaris Gegevensbescherming

Onze Functionaris Gegevensbescherming is W. van Helden, bereikbaar via bovenstaande contactgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

VitrumNet BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Wij administreren de volgende gegevens:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken geen bijzonder of gevoelige persoonsgegevens anders dan hierboven genoemd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VitrumNet BV verwerkt uw persoonsgegevens om goederen en diensten bij ons af te kunnen nemen en bij u af te kunnen leveren, het afhandelen van betalingen, verzenden van nieuwsbrieven, mailings en informatie, telefonisch of via e-mail contact met relates te onderhouden voor het uitvoeren van onze dienstverlening en u te informeren over onze diensten en producten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VitrumNet BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieлn) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens:               Bewaartermijn:                       Reden:

Personalia                                     Tot 1 jaar na einde contract        Interne administratieve afhandeling
Adres                                              Tot 1 jaar na einde contract        Interne administratieve afhandeling
Contractsgegevens                      Tot 7 jaar na einde contract        Interne administratieve afhandeling
Betalingsgegevens                      Tot 7 jaar na einde contract        Fiscale wetgeving

Delen van persoonsgegevens met derden

VitrumNet BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VitrumNet BV maakt alleen gebruikt van technische, analytische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Meer informatie over het verwijderen van Cookies leest u hier.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VitrumNet BV. U kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u administreren aan u kenbaar te maken. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bovengenoemd contact adres of via ons contactformulier. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan kunnen wij u om extra informatie vragen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VitrumNet BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en maakt gebruik van passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Deze privacyverklaring is opgemaakt in Zwijndrecht.
Laatste update: 17 mei 2018