Netwerkstatus

Op maandag 19 februari 2024 worden er reguliere onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de energievoorziening van de POP Dordrecht. Via dit koppelpunt worden een groot aantal verbindingen gerouteerd. Het onderhoud start rond 07:30 en zal naar verwachting aan het eind van de ochtend zijn afgerond.
Gedurende deze werkzaamheden verwachten we geen hinder of onderbreking van de dienstverlening omdat tijdelijk overgeschakeld wordt op een alternatieve energievoorziening.