Netwerkstatus

Op donderdag 14 july 2022 wordt vanaf 22:00 een aanpassing van de setup van een van onze interconnects in NIKHEF doorgevoerd. Daarbij zullen er voor een aantal verbindingen naar locaties buiten ons dekkingsgebied een of meerdere onderbrekingen van maximaal 30 minuten zijn. We proberen de onderbreking zo kort mogelijk te laten zijn. Tijdens deze onderbrekingen is er voor de betreffende routes geen of beperkt verkeer mogelijk.

De werkzaamheden waren eerder gepland voor 7 july maar zijn doorgeschoven naar 14 july.

Update 14 july 2022: de werkzaamheden zijn succesvol uitgevoerd met een kortere downtime dan eerder verwacht.


Update omtrent Corona virus

Vanuit VitrumNet volgen we de ontwikkelingen rondom het Corona virus op de voet en nemen waar nodig extra maatregelen om de continuïteit te waarborgen. We volgen daarbij de nationale richtlijnen. Afspraken en activiteiten met meerdere personen die niet strikt noodzakelijk zijn worden verplaatst naar andere momenten.

De basis infrastructuur van ons netwerk is redundant uitgevoerd, zodat we bij calamiteiten niet afhankelijk zijn van een enkele partij. Daarnaast is onderhoud en beheer zo opgezet dat we niet afhankelijk zijn van een locatie. Door samen te werken met meerdere partijen en personen minimaliseren we de risico's en afhankelijkheden. 

Om mogelijke risico's te beperken voeren we tot nader order geen werkzaamheden aan de core netwerk infrastructuur uit. 

Hoewel er deze tijd meer gebruik gemaakt wordt van video vergaderen en thuis werken zien we in onze monitoring geen excessief bandbreedte gebruik. We hebben ruim voldoende capaciteit op onze verbindingen.

Om de bereikbaarheid te maximaliseren werkt een deel van de medewerkers van VitrumNet vanuit huis en een beperkt aantal op kantoor. Op die manier loopt onze dienstverlening en monitoring van de verbindingen door. De storingsdiensten werken vanuit verschillen de locaties en zijn paraat om eventuele calamiteiten op te volgen. 

Reguliere projecten en werkzaamheden kunnen door alle maatregelen vertragingen ondervinden, we vragen u daarvoor begrip.