Netwerkstatus

Sinds ongeveer 11:00 in de ochtend van maandag 9 mei 2022 zijn een aantal verbindingen op bedrijventerreinen in Hendrik-Ido-Ambacht weggevallen.

De oorzaak is een kabelbreuk gaat in een van de aanvoerroutes. De benodigde herstelwerkzaamheden waren ingrijpender dan in eerste instantie ingeschat.

Rond 22:25 zijn de eerste verbindingen weer beschikbaar, rond 23:00 zijn vrijwel alle verbindingen weer operationeel.

In de ochtend van woensdag 6 april hebben we verschillende meldingen ontvangen van trage internetverbindingen.
De oorzaak lijkt in een landelijke storing bij het internet knooppunt van de AMS-IX te liggen.
Vrijwel alle Nederlandse gebruikers hebben daar mogelijk impact van. Rond 11:00 lijkt de verstoring af te nemen.

Op vrijdag 18 februari 2022 rond 22:10 heeft zich een verstoring op de core routers in de regio Dordrecht voorgedaan.
Rond 23:50 zijn de eerste verbindingen hersteld en rond 00:21 zijn alle verbindingen weer operationeel.
Update maandag 21 februari: er zijn geen verdere verstoringen geconstateerd.
Verdere analyse van de oorzaak volgt nog. Een RFO is op verzoek per e-mail beschikbaar.

Update omtrent Corona virus

Vanuit VitrumNet volgen we de ontwikkelingen rondom het Corona virus op de voet en nemen waar nodig extra maatregelen om de continuïteit te waarborgen. We volgen daarbij de nationale richtlijnen. Afspraken en activiteiten met meerdere personen die niet strikt noodzakelijk zijn worden verplaatst naar andere momenten.

De basis infrastructuur van ons netwerk is redundant uitgevoerd, zodat we bij calamiteiten niet afhankelijk zijn van een enkele partij. Daarnaast is onderhoud en beheer zo opgezet dat we niet afhankelijk zijn van een locatie. Door samen te werken met meerdere partijen en personen minimaliseren we de risico's en afhankelijkheden. 

Om mogelijke risico's te beperken voeren we tot nader order geen werkzaamheden aan de core netwerk infrastructuur uit. 

Hoewel er deze tijd meer gebruik gemaakt wordt van video vergaderen en thuis werken zien we in onze monitoring geen excessief bandbreedte gebruik. We hebben ruim voldoende capaciteit op onze verbindingen.

Om de bereikbaarheid te maximaliseren werkt een deel van de medewerkers van VitrumNet vanuit huis en een beperkt aantal op kantoor. Op die manier loopt onze dienstverlening en monitoring van de verbindingen door. De storingsdiensten werken vanuit verschillen de locaties en zijn paraat om eventuele calamiteiten op te volgen. 

Reguliere projecten en werkzaamheden kunnen door alle maatregelen vertragingen ondervinden, we vragen u daarvoor begrip.