Uitnodiging Innovatietafel: Digital Trust Center Drechtsteden

Veilig digitaal ondernemen is niet meer weg te denken in ondernemend Nederland.
De risico’s van cyberdreigingen zijn groot en vormen een bedreiging voor het ondernemersklimaat en de concurrentiepositie van ondernemers.

Het landelijke Digital Trust Center (DTC) biedt ondernemers producten en diensten aan om met veilig digitaal ondernemen aan de slag te kunnen. Het DTC beseft dat ondernemers vaak behoefte hebben aan oplossingen dicht bij huis en stimuleert samenwerkingsverbanden die ondernemers verder helpen.

In de Drechtsteden is Digital Mainport Drechtsteden (DMD) een platform dat digitale innovaties in de regio ondersteunt. Werkgevers Drechtsteden is één van de actieve partners in het platform.
Cyber Security is een absolute randvoorwaarde en DMD wil hierin het voortouw nemen.

Verkennend overleg
Samen met overheden, onderwijsinstellingen en het regionale bedrijfsleven willen we de behoefte rond cyber security inventariseren en bezien of en hoe we een Digital Trust Center Drechtsteden vorm kunnen geven. Op maandag 18 maart 2019 in de namiddag organiseren we een Innovatietafel rond dit onderwerp in Dordrecht

Bent u zakelijk geïnteresseerd in dit onderwerp en denkt u een bijdrage te kunnen leveren aan de discussie, dan nodigen wij u van harte uit.

Aanmelding bij: info@drechtstekker.nl ter attentie van Hans Uithol, Manager Digital Mainport Drechtsteden.
(vol = vol. U krijgt een bevestiging van uw deelname met nadere details).