Uitnodiging Drechtsteden Digital

uitnodiging drechtsteden digital

Op 12 juli werd het startsein gegeven voor Drechtsteden Digitaal. De Economic Development Board, Werkgevers Drechtsteden en VitrumNet nodigen u van harte uit hier een gevolg aan te geven op vrijdag 19 oktober van 14.00 – 16.30 in het Binnenvaart Centre, Lindtsedijk 14b te Zwijndrecht.

De regio Drechtsteden is uniek in Nederland, omdat het beschikt over een 100 procent open glasvezelnetwerk. Dit netwerk is eigendom van bedrijven, woningcorporaties en publieke partijen. Uit een Quickscan van de Economic Development Board blijkt dat we hier meer innovaties uit kunnen halen.

Naar aanleiding van de vorige sessie zijn we aan de slag gegaan met de geopperde ideeën. Dit heeft geresulteerd in een aantal pilots binnen het thema ‘Environment’. Denk aan metingen en signaleringen rondom stromend water en waterstanden, maar ook metingen van luchtkwaliteit, CO2-gehalte, temperatuur, luchtvochtigheid en fijnstof.

Graag brainstormen we op 19 oktober met u over mogelijke pilots binnen wonen, smart living en healthcare. Andere suggesties zijn uiteraard ook meer dan welkom. We sluiten af met een informele borrel.

Bent u erbij? U kunt zich aanmelden via heugten@edbdrechtcities.nl.