Serverius: Outsourcen startpunt krachtige samenwerking

VITRUMNET KLAAR VOOR DE TOEKOMST DANKZIJ SERVERIUS NOC AS A SERVICE

VitrumNet is sinds 2005 exploitant van een eigen glasvezelnetwerk in het gebied van Barendrecht, de gehele Drechtsteden tot aan Gorinchem. Om het netwerk klaar te maken voor de toekomst is voor een geheel nieuwe architectuur gekozen. Centraal daarbij staan de eigen backbone en een NOC-dienst van Serverius.

VitrumNet is een regionale aanbieder; daardoor is de landelijke bekendheid gering. Het gesprek op het kantoor in Zwijndrecht met algemeen directeur Wico van Helden en solution architect Jacco van Geemert begint daarom met een uitgebreide profielschets. Van Helden: “Zesentwintig regionale en non-profitorganisaties, zoals gemeentes, ziekenhuizen en onderwijsinstellingen zijn de eigenaren van het netwerk. VitrumNet exploiteert dat voor de zakelijke markt in de regio.” De klanten nemen connectiviteit en toegang tot diensten af. VitrumNet is daarbij onafhankelijk, stelt geen verplichtingen voor het afnemen van diensten bij partijen en het netwerk is volkomen open. Dat geeft de afnemers de mogelijkheid zelf de regie te houden.

Relatie

VitrumNet is naar eigen zeggen nauwelijks vergelijkbaar met andere aanbieders van glasvezelverbindingen. “Wij hebben een ander soort relatie met de gebruikers”, zeg Van Helden. “Als we boodschappen doen staan we in de rij met de klanten, je komt elkaar altijd tegen.” Van Gemert voegt toe: “De afstanden zijn hier anders. “Relaties komen bij wijze van spreken op de fiets naar ons toe om iets te bespreken aan de koffietafel. Dat is bij de landelijke aanbieders niet mogelijk. We zitten eerder aan tafel als zakelijke partners dan in een klantleverancierverhouding.“

Verder noemt Van Helden nog dat het bedrijf weinig spreekt over de glasvezeltechniek. “Glasvezels zijn een middel, geen doel op zich. We praten bij voorkeur over wat er mogelijk is met de verbindingen. Zo komen we eerder te praten over de digitale behoeftes van de afnemers. Wij weten daardoor wat er bij de bedrijven in de regio leeft. Onze oprechte interesse wordt gewaardeerd en draagt bij aan de bijzondere relatie met zowel de afnemers als de partners die de diensten leveren.”

Netwerk

VitrumNet beheert en exploiteert inmiddels ruim 700 kilometer buis en een veelvoud van die lengte aan eigen glasvezels. Om het eigen netwerk aan te sluiten op het internet is bij de aanvang gekozen voor het huren van connectiviteit en bandbreedte naar Amsterdam. “Dat heeft jaren goed gewerkt”, geeft Van Helden aan, “maar we hebben te maken met afnemers die hoge eisen stellen en veel meer en andere diensten dan in het begin.”

Mede om die redenen is VitrumNet twee jaar geleden kritisch naar het eigen netwerk gaan kijken en is een heroriëntatie op architectuur uitgevoerd. Daarbij keek het ook met een schuin oog naar de dynamiek in de telecomwereld. Van Helden: “We zien dat daar de door ons gewenste solide basis verandert. Wij willen niet geconfronteerd worden met een overname van een leverancier voor iets essentieels al de ontsluiting naar het internet. Evenmin zit men hier te wachten op partijen die het aanbod aanpassen door diensten te stapelen. Dat levert een product dat op delen concurreert met ons eigen aanbod of dat van de partners, zonder dat we er enige invloed op kunnen uitoefenen.”

VitrumNet is naar eigen zeggen nauwelijks vergelijkbaar met andere aanbieders van glas vezelverbindingen

Van Geemert: “Je wilt in control zijn en grip houden. Dat geldt voor onze afnemers net zo als dat het voor ons geldt; helemaal als het fundament van je dienstverlening betreft. Wij willen kunnen aangeven wat de route is en niet gedwongen zijn iets van de leverancier te accepteren dat een compromis is. Dat is simpelweg niet in ons belang en dat van onze afnemers.”

Toekomstvisie

VitrumNet begreep dat het voor de geformuleerde toekomstvisie té afhankelijk dreigde te worden van de partijen waar het de verbindingen naar Amsterdam van huurde. Van Helden: “Het was daarom duidelijk dat de nieuwe infrastructuur aan meer moest voldoen dan moderner, hoogwaardiger en toekomstvaster. Regie en eigenaarschap van de connectiviteit naar Amsterdam en de andere knooppunten via datacenters meer in de regio moesten bij ons komen te liggen. Om praktische redenen – we zijn immers een kleine organisatie – moest het 24/7-netwerkbeheer wel grotendeels worden uitbesteed.” Van Geemert: “Wij zijn twee jaar geleden begonnen met een leeg vel papier om de wensen te beschrijven. We nodigden alle ons bekende partijen uit daarover mee te denken en een voorstel te doen. Die exercitie was leerzaam en teleurstellend tegelijk. Letterlijk elke partij die hier aan tafel kwam, stelde zijn idee als enige oplossing voor. Dat zou tot meer kwaliteit tegen lagere kosten leiden.”

“In die fase is ons opgevallen dat de bereidheid onze wensen te begrijpen gering was. Men luistert eenvoudigweg niet”, vult Van Helden aan. “De antwoorden die we kregen op de vragen over de degelijkheid van de business overtuigden evenmin. Uiteindelijk kwamen we via-via in contact met het ons onbekende Serverius in Meppel. Toen pas zaten we met een partij aan tafel die luisterde, echt doorvroeg en moeiteloos aantoonde de zaken voor elkaar te hebben.”

Resultaat

Inmiddels heeft VitrumNet een compleet andere netwerkarchitectuur. Hiervoor is een eigen dubbele en gescheiden glasvezelverbinding als backbone naar Amsterdam aangelegd. Voor het beheer van het gehele netwerk maakt het gebruik van de dienst NOC as a Service van Serverius. De eerstelijnsondersteuning en beheer doet VitrumNet. Voor complexere vragen wordt een beroep gedaan op de NOC-specialisten van Serverius. “De fase waarin we met partijen aan tafel hebben gezeten zonder dat het tot iets concreets leidde heeft lang geduurd. Het is wel nuttig geweest want daarom konden we steeds beter de eisen te formuleren”, vertelt Van Geemert. “Met de instelling ‘ik bied deze dienst aan en die mag je afnemen’ zijn wij niet geholpen. Wij zoeken iemand die meedenkt en voor wie samenwerking geen loze kreet is. Bij Serverius is dat allemaal goed voor elkaar. Dat tussen de eerste contacten en de oplevering slechts drie maanden heeft gezeten, zegt ook wel het nodige.”

Gehele traject

VitrumNet is door de gekozen oplossing nu letterlijk in control over het gehele traject tot aan de internetknooppunten. De NOC as a Service ziet het niet als een uitbesteding. Het is, in de woorden van zowel VitrumNet als Serverius, van eerste ontwerp, via oplevering tot dagelijkse praktijk een voorbeeld van samenwerking.

Van Helden: “Bij Serverius hebben ze de instelling die ons aanspreekt. Constant op zoek naar verbeterpunten, manieren te automatiseren en meer te standaardiseren. Daardoor hebben we een dienst die perfect voldoet aan onze wensen en die van onze afnemers. We zijn volledig in control en dat tegen fors lagere kosten dan voorheen.“ De vraag wat de klanten van het nieuwe VitrumNet-netwerk merken, beantwoordt Van Helden als volgt. “Er zijn drie dingen die me dan te binnen schieten. Het eerste is dat we onze opleveringen beter kunnen plannen en uitvoeren. Het is ons netwerk, het beheer heeft geen verrassingen meer. De klant ziet dat we in control zijn, dat schept vertrouwen. Het tweede is dat we – nu we een eigen ring naar Amsterdam hebben – beter kunnen inspelen op de stijgende klantvraag naar het veilig verbinden met bijvoorbeeld externe clouds. Voorheen was het meer een kwestie van verkeer brengen, nu kunnen we het komen halen op onze voorwaarden.”

Als derde punt noemt Van Helden de scheiding van verkeer. “Veel van onze afnemers willen niet al het verkeer over internet te sturen. Een scheiding tussen intern bestemd verkeer en verkeer dat wel over het internet mag gaan is nu makkelijker te maken.

Specialisten aan het werk in het 24/7 Network Operations Center van Serverius

Ambities

Van Helden: “VitrumNet heeft de ambitie met de partners de eigen regio tot de meest digitaal innovatieve regio van het land te maken. De nieuwe netwerkarchitectuur en beheermogelijkheden zullen een belangrijke rol spelen in de realisatie van die ambitie.” Men is nu niet alleen in staat meer en beter te connecten met de buitenwereld. Het is nu makkelijk tot meer interne connecties te komen. Dat betekent meer kansen voor het uitbouwen en exploiteren van het eigen dienstenplatform, waaronder het eigen LORA-netwerk.

Advies

Terugblikkend op het traject en de resultaten hebben Van Helden en Van Geemert nog een goede raad voor de IT-sector. Beiden onderstrepen dat outsourcen niet moet worden gezien als een eindpunt, maar juist als een begin. Van Helden: “Onze ervaring is dat veel IT-bedrijven daar moeite mee hebben.”

‘Door de gekozen oplossing letterlijk in control over het gehele traject tot aan de internet knooppunten’

Van Geemert: “Wij nemen NOC-diensten van Serverius af. Dat is outsourcen, maar zo zien beide bedrijven het niet. Voor beiden is het vooral het begin van een lange en prettige samenwerking. Het team van Serverius en de collega’s hier werken letterlijk vanaf de eerste bijeenkomsten met veel plezier om tot de gewenste oplossing te komen. Na de oplevering gaat dat contact gewoon door, want iedereen wil een steeds slimmer en beter resultaat. De meerwaarde van die continue kennisuitwisseling is voor beiden zeer belangrijk.“

“Beide partijen zien outsourcing als het startpunt van samenwerking, dat maakt deze case zo anders. Het resultaat is iets waar iedereen van profiteert, nadrukkelijk ook onze klanten”, zo besluit Van Helden.