Digital Mainport Drechtsteden, Doet u mee?

Digital Mainport Drechtsteden - Wico van Helden en Hans Uithol

Achter de massa aanlopen is geen eigenschap die past bij VitrumNet. De organisatie, die al jaren succesvol het regionale Breedband Drechtsteden glasvezelnetwerk voor zakelijk gebruik exploiteert, zoekt liever als kartrekker naar nieuwe technologische mogelijkheden en toepassingen ter versterking van het gebied. Het nieuwste wapenfeit luistert naar de naam ‘Digital Mainport Drechtsteden’. Een gesprek met Wico van Helden en Hans Uithol over sensortechnieken, mogelijke toepassingen en de zoektocht naar dienstverlenende partners die nodig zijn om het initiatief te laten slagen.

Uithol, die als manager en matchmaker aan Digital Mainport Drechtsteden is verbonden, kwam dit voorjaar met Van Helden, algemeen directeur van VitrumNet, in contact. Met roots die liggen in de informatietechnologie was hij de aangewezen man om Digital Mainport Drechtsteden verder aan te zwengelen. “Om de aanleiding voor dit initiatief te duiden, moeten we terug naar 2011,” legt Van Helden uit. “Er is toen een onderzoek gepubliceerd met als centrale vraag: ‘Waar komt in Nederland de economische ontwikkeling vandaan?’ De conclusie luidde dat het begon bij de zeehavens in Rotterdam en Amsterdam, daarna de luchthavens (met name Schiphol) een belangrijke rol speelden en nu de digitale haven een flinke stimulans is voor onze economische ontwikkeling. Want vergis je niet: Nederland is heel vooruitstrevend als het gaat om bedenken en uitvoeren van technologische ontwikkelingen. Amsterdam is het knooppunt voor ontelbare verbindingen wereldwijd, er zijn vele game developers werkzaam en voor een klein land herbergen we ook relatief veel datacenters. Nederland is een ideale proeftuin: op een klein oppervlakte leven immers veel gebruikers.” Met dat in het achterhoofd popte het idee op om van de Drechtsteden een digitale mainport te maken. Alle ingrediënten voor succes zijn aanwezig. Van Helden: “Het gebied is compact genoeg om het van de grond te laten komen, maar niet zo klein dat het spielerei blijft, herbergt 270.000 inwoners, heeft een degelijke infrastructuur over weg en water en een eigen glasvezelnetwerk met korte lijnen, een hoge mate van veiligheid en een eenvoudige architectuur met mogelijkheden om rechtstreeks te koppelen aan andere regionale spelers.”

Vinger aan de pols

Maar wat moet er dankzij Digital Mainport Drechtsteden dan allemaal tot stand komen? Sensortechniek maakt er een belangrijk deel van uit, zegt Uithol. “LoRa is bij uitstek geschikt voor langeafstandscommunicatie met weinig vermogen. Draadloos bovendien, dus je hoeft geen kabels te trekken. Via het netwerk, dat hier in de regio al goed en veilig ligt, ontstaat communicatie met draadloze sensoren. Er zijn heel wat toepassingen te bedenken die op deze manier ontwikkeld kunnen worden en meerwaarde creëren voor de maatschappij. Te denken valt bijvoorbeeld aan de zorgsector. Vergijzing neemt toe, ouderen wonen steeds langer thuis: dan is het handig om via sensortechniek op afstand vinger aan de pols te kunnen houden. Met een LoRa sensorkastje in huis kunnen onder meer zaken als hartslag en beweging in de gaten worden gehouden. En is er een hittegolf? De meting van waterverbruik in huis kan dan ook inzichten geven. Een verzorgende komt er zo bijvoorbeeld achter dat een bejaarde te weinig water drinkt. Blijft alles binnen de vooraf ingestelde grenswaarden, dan gebeurt er niets. Maar is er een afwijking, dan wordt dan duidelijk en kan er actie op worden ondernomen.” Van Helden: “De data verlaten de regio niet, dus het is allemaal veilig en in lijn met de privacywetgeving. Met LoRa zijn ook veel zakelijke toepassingen te bedenken. Het monitoren van voertuigen, meten van fijnstof of het op afstand openen of sluiten van een bedrijfshek, om er maar een paar te noemen.”

Participanten Digital Mainport Drechtsteden

Om Digital Mainport Drechtsteden te laten slagen, hoopt Van Helden zoveel mogelijk dienstverlenende partijen te vinden die willen bijdragen. “We kunnen de potentie van nieuwe technieken alleen optimaal benutten als wij weten voor welke toepassingen gebruikers ze het hardst nodig hebben. Het is een feit dat 80 procent van onze economische activiteit binnen 10 jaar digitaal is. Wil je als organisatie relevant blijven, dan moet je continu innoveren. Wij hebben de handschoen opgepakt, maar kunnen het niet alleen. Een veilig glasvezelnetwerk voor zakelijk gebruik exploiteren we al. Daar leggen wij nu graag een laag overheen, zodat gebruikers kunnen profiteren van de mogelijkheden die sensortechiek te bieden heeft. Het is voor niemand verplicht om er gebruik van te maken, maar de mogelijkheid bieden wij graag.” Uithol: “Het is onze ambitie om de zogeheten Drechtstekker, waarmee gebruikers in staat zijn om aansluiting te vinden op het netwerk, op grote schaal aan de man te brengen. De combinatie van de Drechtstekker, data-exportfunctie en alertfunctie via sensoren biedt ontzettend veel mogelijkheden. Als matchmaker hoop ik zoveel mogelijk relevante partijen te enthousiasmeren voor participatie en kennisuitwisseling. Als iemand wat wil, is er iets of iemand nodig die wat kan. Die verbindingen willen wij graag leggen.” Van Helden vult aan: “Het is niet altijd nodig om het wiel opnieuw uit te vinden. Zaken verbinden die er al zijn, dankzij innovatie, is net zo waardevol.”

Nieuwsgierig geworden naar Digital Mainport Drechtsteden? https://portofbusiness.nl/doet-u-mee-met-digital-mainport-drechtsteden/ of mail dan gerust naar: info@drechtstekker.nl voor meer informatie.