Kien

Op zoek naar ICT die past bij jouw Onderwijsvisie?

Op zoek naar ICT die past bij jouw onderwijsvisie?
KIEN en VitrumNet zorgen voor maximaal rendement uit jouw ICT.

Samen ICT voor onderwijs

ICT goed inzetten om kinderen en (jong) volwassenen te laten leren? Daar zitten wel wat voorwaarden aan vast. Om ICT op school goed in te richten, is het onder meer van belang dat de school en haar bestuur bepalen hoe ICT kan worden ingezet op een manier die past bij hun onder-wijsvisie. Daarnaast moet de infrastructuur in school op orde zijn, zodat leerlingen en onderwijspersoneel veilig van computers en internet ge-bruik kunnen maken. En er moeten voldoende digitale, adaptieve leermiddelen beschikbaar zijn. Dan blijft er nog één vraag over: Met welke betrouwbare partners haal jij maximaal rendement uit jouw ICT? De leden van coöperatie KIEN u.a. (KIEN) hebben besloten om samen te wer-ken om de opbrengst van hun ICT te vergroten. Het glasvezelnetwerk van VitrumNet is voorwaarde om deze samenwerking mogelijk te maken.

Wie is KIEN?

KIEN is ontstaan doordat een aantal onderwijsinstellingen uit de regio Drechtsteden hun ICT-afdelingen hebben samengebracht in een coöperatief verband. Samen vormen we sinds 2013 een vraag gestuurde organisatie van ICT-professionals met een onderwijs hart. We kennen een gezonde bedrijfsvoering, leveren kwaliteit en spelen in op gemeenschappelijke ICT-behoeften en vraagstukken in het onderwijs.

Wat doet KIEN?

Wij zijn meer dan een ICT leverancier. Wij zijn een samenwerkingsverband van onderwijsinstellingen op het gebied van ICT in het onderwijs. Gedreven vanuit gemeenschappelijke doelen en waarden, werken we samen binnen de cooperatie en met onze omgeving. Ieder bewaart zijn eigen-heid. Allemaal hebben we een eigen onderwijsvisie. Echter ten aanzin van ICT overstijgt ons gemeenschappelijk belang ons individueel belang. We hebben dit vertaald naar een dienstenportfolio dat kan worden gebruikt in primair-, voortgezet–, middelbaar– en hoger beroepsonderwijs. Wij blijven met elkaar de uitdaging op ICT gebied zien en gaan deze niet uit de weg. Wij maken samen het verschil!

Wat levert KIEN?

MijnDigitaleSchool is het hart van onze dienstverlening. Dit is een omgeving dat apparaat onafhankelijk is en de eigenschappen heeft van een cloudomgeving. We stellen in onze dienstenportfolio het individuele gebruik centraal. Wij bieden een volledige leer- en werkomgeving, een be-trouwbare ICT-infrastructuur, en dit geheel is ondersteund en beheerd. Binnen al deze gebieden zorgt KIEN voor een veilig omgeving en voldoet hierbij aan de wet– en regelgeving (AVG).

Kenmerken van MijnDigitaleSchool:

  • Standaardisatie van dienstenverlening over de sectoren PO, VO, MBO en HBO.
  • Maximalisatie van gebruik van gemeenschappelijke bronnen.
  • Beheersing van infrastructuur van klaslokaal tot aan de digitale leer-middelen.
  • Integratie met Microsoft-, Apple- en Google-omgeving.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

We beperken onze producten en diensten niet alleen tot MijnDigitaleSchool. Door vragen en gemeenschappelijke ICT-behoeften te bundelen, kunnen we scherp inkopen. KIEN is een inbesteding van haar leden en voert daardoor voor haar leden Europese aanbestedingen voor apparatuur en diensten uit. KIEN werkt samen met lease maatschappijen en kan daardoor ook hard- en software verhuren aan haar leden en leerlingen/studenten. We werken ook slim samen rondom actuele thema’s zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en deskundigheids-bevordering rondom ICT-geletterdheid van medewerkers. Daarnaast biedt KIEN ondersteuning via een eigen helpdesk en een support-afdeling. Allemaal binnen de regio, dus snel op locatie.

Meer van onze Partners >>