ISO gecertificeerd

VitrumNet is sinds 2021 ISO 9001 en ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd. We zijn trots op het bereiken van deze certificeringsstatus.

Dit reflecteert dat onder andere onze werkwijze, processen en netwerk architectuur gedefinieerd zijn en daarmee op een voorspelbare manier onze kwaliteitsdoelstellingen ondersteunen. Onze focus op voorspelbare kwaliteit in combinatie met een pragmatische en effectieve werkwijze past goed in deze certificering. 

ISO 9001

ISO 9001 is de internationale standaard voor kwaliteitsmanagementsystemen. ISO 9001 richt zich op het managementsysteem voor kwaliteit.Het kan onder andere gebruikt worden om te beoordelen of een organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klant. VitrumNet heeft voor de implementatie een pragmatische en effectieve vorm gebruikt. Er is gedefinieerd wat we doen, dat we dat doen en dat is verifieerbaar.

ISO 27001

ISO 27001 is de internationale standaard voor informatiebeveiliging. Wij hebben beschreven hoe informatiebeveiliging procesmatig is ingericht om de voor ons netwerk relevante beveiligingsmaatregelen in de praktijk te brengen. De norm specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS) in het kader van de algemene bedrijfsrisico’s voor de organisatie.

NEN 7510

De NEN 7510 standaard is een door het Nederlands Normalisatie-instituut ontwikkelde norm voor informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland. De norm is gebaseerd op de code voor informatiebeveiliging. Voor de zorgsector is een aangepaste versie van de code opgesteld. Omdat een deel van het netwerk gebruikt wordt door aanbieders van zorgdiensten en zorgverleners, is het voor hen van belang te kunnen vertrouwen op een partij die in de infrastructuur de noodzakelijke maatregelen en processen voor informatiebeveiliging op orde heeft, kan borgen en toetsbaar heeft gemaakt.