Hoe zit het met de service in geval van calamiteiten?

VitrumNet monitored alle verbindingen 24×7 en alle dagen van het jaar. In geval van calamiteiten wordt direct actie ondernomen.