Hoe weet VitrumNet op welke plaats de glasvezel mijn locatie binnen moet komen?

Alvorens een locatie aangesloten wordt op VitrumNet glasvezel, wordt altijd een zogenaamde site survey gedaan. Tijdens deze site survey wordt er gekeken naar de huidige situatie en op basis daarvan een plan gemaakt om een goede invoer van de vezel te realiseren.