Digital Mainport Drechtsteden

De economische aanjager van BV Nederland is historisch gevormd door de zeehavens, luchthavens en nu de digitale havens. Als Nederland hebben we daarin een voortrekkersrol. De regio Drechtsteden is uniek in Nederland, omdat zij beschikt over een 100 procent open en onafhankelijk glasvezelnetwerk. Dit netwerk is gedeeld eigendom van een groot aantal regionale partijen. Daardoor is er volledige vrijheid in het benutten van de digitale mogelijkheden, dat geeft ons unieke extra kansen. Die gaan veel verder dan snel internet en beschikbaarheid van glasvezel. Denk aan sensortechnologie, smart city en ketenpartners. Uit een Quickscan van de Economic Development Board en Werkgevers Drechtsteden blijkt dat we meer innovaties kunnen realiseren door deze digitale infrastructuur strategisch te benutten.

DMD bestaat uit projecten op de thema’s: wonen, zorg, onderwijs, E-diensten, watermanagement, smart city, leefklimaat en mobiliteit. De Manager DMD maakt matches om projecten te versnellen en op te zetten.

VitrumNet is trotse partner van Digital Mainport Drechtsteden.”