Home
Nieuws
Netwerkstatus
Over ons
Partners
Referenties
Zakelijk glasvezel
NOC
Contact

Nieuws

Afbeelding van Ontmoet VitrumNet op de FenExpo
Ontmoet VitrumNet op de FenExpo

26 maart 2018
Afbeelding van Uitnodiging spitsuurbijeenkomst Electronisch Factureren; wat levert het U op?
Uitnodiging spitsuurbijeenkomst Electronisch Factureren; wat levert het U op?

28 februari 2018
Afbeelding van Economic Development Board - Quickscan Digitale Mainport overhandigd
Economic Development Board - Quickscan Digitale Mainport overhandigd

2 februari 2018
 
 
 

Rapport Nederland op Glasvezel -‘Ambitie aanleg breedband in gevaar'

 
15 november 2017
De ambitie van de Nederlandse regering om in 2025 alle huishoudens te voorzien van snel breedband internet komt met het huidige tempo van aanleg in gevaar. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde rapport ‘Nederland op Glasvezel’ van de Fiber Carrier Association (FCA), de brancheorganisatie voor beheerders en operators van glasvezelnetwerken. Zowel in verstedelijkte als rurale gebieden zal de recent door minister Henk Kamp uitgesproken ambitie (Economische Zaken) niet worden gehaald. VitrumNet is lid van de FCA.

Andrew van der Haar, directeur van de FCA, stelt dat de Nederlandse overheid daadkrachtiger moet optreden. “Afgelopen juli heeft minister Kamp de ambitie gesteld dat in 2025 alle Nederlandse huishoudens beschikken over 100 Mbps breedbandverbindingen. Uit het rapport dat wij vandaag hebben gepubliceerd blijkt dat daarvoor in veel gebieden glasvezel aangelegd moet worden. De reden daarvoor is dat in deze gebieden de bestaande telecomnetwerken ontoereikend zijn om in deze doelstelling te voorzien. Tot nu toe zien we echter dat de aanleg van glasvezelnetwerken sterk stagneert en daar zal voorlopig geen verandering in komen als er geen actie wordt ondernomen.”

De ambitie van 100 Mbps sluit aan bij soortgelijke plannen van de EU. Vooralsnog wordt in Nederland de concrete ondersteuning voor breedband internet in commercieel minder aantrekkelijke gebieden vooral bij gemeenten en provincies belegd. Recent bleek dat dit tot successen kan leiden, zoals in de provincie Groningen waar 13.000 huishoudens van breedbandig internet zullen worden voorzien. Toch ontbreekt het nog aan coördinatie, samenwerking, expertise en middelen om daadwerkelijk de doelstelling van 100 Mbps voor ieder huishouden in 2025 te halen.

Van der Haar: “Nederland loopt voorop in digitale connectiviteit. Dat hebben we voor een groot deel te danken aan kennisontwikkeling en -deling de afgelopen decennia, mede op initiatief van de overheid. In het kader van de brede uitrol van breedband internet en glasvezel is de kennis ruimschoots aanwezig, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend bij de Fiber Carrier Association. Wat wij graag willen is dat de rijksoverheid een regierol neemt en zowel vraag als expertise bij elkaar brengt en tegelijkertijd stimuleert dat de aanleg van breedbandig internet zo min mogelijk hinder ondervindt van wet- en regelgeving. De FCA biedt daar graag ondersteuning in. Het rapport Nederland op Glasvezel kan daarbij als kennisdocument fungeren. We zullen het rapport jaarlijks van een update voorzien om de voortgang in kaart te brengen.”

Het rapport Nederland op Glasvezel is via het onderstaande bestand te downloaden.


PDF document
PDF document 3,95 MB
15 november 2017 16:19