28-01-2019 – Onderhoud netwerkswitches Amsterdam

In de avond van 28 januari, omstreeks 23:00 zullen er onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden aan de core switches van het netwerk in Amsterdam. De configuratie wordt aangepast om de beschikbaarheid van de infrastructuur te verhogen.

Gedurende dit onderhoud kunnen de verbindingen voor korte tijd onderbroken worden. Er zal naar gestreven worden om de onderbreking zo kort mogelijk te houden. De werkzaamheden zullen maximaal een uur in beslag nemen.

Aanvang werkzaamheden
Maandag 28 januari 2018, 23:00 uur

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met ons NOC.

E-mail: helpdesk@vitrumnet.nl
Telefoon: 085-7326978