26-06-2019 – Onderhoud Prolocation internet dienst

Woensdag 26 juni na 0:00

Om de kwaliteit van de internet dienst op peil te houden pleegt Prolocation periodiek onderhoud. Zij proberen dit te beperken tot eens per kwartaal.

Het onderhoud van dit kwartaal zal plaatsvinden in de nacht van 25 op 26 juni ( dus 26 juni na 00:00 ).

Daarbij zullen de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

  •  Upgrade OS colo-router(s) op de locaties GlobalSwitch en TDCG-A ( Amsterdam )

– Impact is dat een failover moet plaatsvinden na de standby router, hierdoor kunnen hickups in het verkeer ontstaan. Dit heeft enkel impact op klanten die gehost worden vanuit deze beiden datacenters.

  • Vergroten van de CWDM capaciteit over de fiber ring in Amsterdam.

– Impact is dat door het onderbreken van de ring failovers zullen plaats vinden. Hierdoor kunnen hickups in het verkeer ontstaan.

  • Extra koppeling tussen egde-routers er03 en er05.

– Tussen deze routers zal over de extra capaciteit die ontstaan is na de upgrade van de CWDM units een eigen 20G pad opgebouwd worden. Hierdoor hoeft dit verkeer niet langer over het core netwerk getransporteerd te worden waardoor hier weer meer capaciteit vrijkomt voor regulier verkeer.

Uiteraard monitort Prolocation alle effecten van de onderbrekingen tijdens het onderhoud en proberen de impact op de reguliere dienstverlening zo klein mogelijk te houden.