22-07-2021 – Gepland pro-actief regulier onderhoud op netwerk infrastructuur VitrumNet

VitrumNet maakt gebruikt van een landelijke, redundante digitale infrastructuur om verbindingen met o.a. internet knooppunten en dienstverleners in Amsterdam mogelijk te maken. Op reguliere basis wordt de architectuur en performance van deze infrastructuur beoordeeld, op basis waarvan vervolgens verbeteringen, updates of aanpassingen worden ingepland en doorgevoerd.

Door de redundante setup van het netwerk hebben dergelijke werkzaamheden geen of nauwelijks impact op de dienstverlening. Werkzaamheden worden grondig voorbereid. Desondanks kan er altijd iets onverwachts voordoen.

Op donderdag 22 juli willen we ‘s avond tussen 21:30 en 22:00 routes toevoegen aan een van onze internetdiensten via Prolocation.

Verwachte impact: mogelijk korte onderbrekingen. In uitzonderlijke gevallen enkele minuten.

Zoals altijd wordt geprobeerd de eventuele downtime tot een minimum te beperken.